Problemos mastų nustatymas

Apibrėžiant krantotvarkos problemą, svarbu pirmiausia apibrėžti patį krantotvarkos arealą ir nustatyti svarbiausius socialinius partnerius, turinčius krantonaudos ir krantosaugos interesų šiame areale (t. y. apibrėžti interesų grupes).

Jei problema susijusi su krantų ardymu, ją apibrėžti yra palyginti nesudėtinga:

Kai krantotvarkos problemos susijusios su priekrantės vandens kokybe, o didžioji teršalų dalis atnešama upėmis, tuomet krantotvarkos arealo ir interesų grupių apibrėžimas tampa daug keblesnis. Būna sunku apsispręsti:

Kad galėtume tinkamai apibūdinti problemą ir apibrėžti norimo pagerėjimo situaciją, būtina nustatyti visas interesų grupes, išsiaiškinti jų tikslus analizuojamos problemos atžvilgiu ir apibrėžti šių tikslų pasiekiamumo kriterijus. Tik tuomet aiškiai apibrėžta norimo pagerėjimo situacija bus priimtina visiems socialiniams partneriams ir visoms interesų grupėms, o pažangą, siekiant šios būklės, bus galima vertinti pagal visiems priimtinus kriterijus.