Pokyčių apibrėžimas

Apibūdinant problemą reikia išsamiai ir nuosekliai aprašyti esminius skirtumus tarp dabartinės būklės ir siekiamo situacijos pagerėjimo. Aprašyme turi būti kuo plačiau taikomi kiekybiniai rodikliai, kad galima būtų objektyviai palyginti situaciją prieš ir po strategijos įgyvendinimo. Jei kiekybinių rodiklių pritaikyti neįmanoma, būtina kuo aiškiau aprašyti kokybinius skirtumus, siekiant išvengti galimo dviprasmiško pokyčių interpretavimo. Geriausia atskirai apibūdinti vadinamąją "nulinę situaciją" (t. y. kas toliau vyktų kranto zonoje, jei nebūtų imtasi aktyvių krantotvarkos veiksmų) ir pageidaujamo pagerėjimo situaciją.

Apibūdinant "nulinę situaciją" būtina nuosekliai atlikti tokius du analitinius veiksmus:

Ekspertai, apibūdindami siekiamą situacijos pagerėjimą, privalo gražius ir dažnai neaiškius interesų grupių norus paversti konkrečiais skaičiais ir faktais. Pavyzdžiui, norą turėti gražią pajūrio gamtą ir švarią aplinką galima išreikšti augalų ir gyvūnų rūšių skaičiumi, jų populiacijų gausa, tinkamų jiems gyventi buveinių plotu, teršalų koncentracija priekrantės vandenyje, vandens skaidrumu ir pan. rodikliais.