Goellerio lentelė – šiuo metu krantotvarkoje populiariausias diferencijuoto rangavimo metodas. Kiekvienoje lentelės eilutėje surašomos alternatyvių krantotvarkos strategijų įvairių poveikių tikėtini rezultatai, kurie išreiškiami jiems būdingais kiekybiniais parametrais ir kokybinėmis charakteristikomis. Lyginant skirtingas strategijas ir parenkant tinkamiausią alternatyvą, svarbiausias dėmesys skiriamas nustatyti kiekvieno tikėtino poveikio lyginamąjį svorį, kuris turėtų būti įvairių krantonaudos interesų grupių susitarimo rezultatas.

Analizės metu svarstytinas kuo platesnis galimo poveikio spektras. Įvairių tipų poveikio parametrai gali būti išreiškiami tiek pinigine verte, tiek socialiniais ar fiziniais vienetais (pvz., žuvų biomasė tonomis, sukurtų darbo vietų skaičius), tiek ir kokybinėmis charakteristikomis („teigiamas poveikis rekreacijai“, „neigiamas poveikis biologinei įvairovei“, „vietiniai gyventojai liks nepatenkinti“ ir pan.). Šio metodo neigiama ypatybė, kad priimantiems sprendimus pareigūnams ar politikams lengva paklysti tarp nereikšmingų smulkmenų ir nepastebėti svarbių poveikio aspektų. Todėl ekspertų pareiga dalyvauti vertinant ir ranguojant alternatyvas ir padėti priskirti tokius svorius įvairiems poveikio tipams, kurie geriausiai atitiktų įvairių krantonaudos grupių interesus.

Nustačius skirtingų poveikių parametrus ir charakteristikas, reikia suranguoti alternatyvias strategijas pagal kiekvieną poveikio tipą. Kadangi didelė dalis charakteristikų pateikiama kaip kokybinis apibūdinimas, o ne kaip kiekybiniai rezultatai, strategijų rangavimas (t. y. kokį poveikio aspektą, pvz., rekreaciją ar gamtosaugą, darbo vietų sukūrimą ar biologinės įvairovės išsaugojimą laikyti svarbiausiu), vėlgi yra interesų grupių susitarimo reikalas. Aiškumo dėlei, patartina kiekvienam poveikio tipui tinkamiausią alternatyvą pažymėti žalia spalva, mažiau tinkamą – gelsva, dar mažiau – melsva, o netinkamiausią – raudona. Galutiniame rangavimo etape tinkamiausia strategija pasirenkama lyginant geriausias alternatyvas pagal įvairiems poveikiams priskirtus didžiausius svorius.

Čia pateikiama rytinės Scheldės estuarijos krantosaugos projekto alternatyvių strategijų rangavimo lentelė. Buvo vertinami alternatyvūs pasiūlymai: