Rytinės Scheldės projekto alternatyvių sprendinių rangavimo lentelė:
Kriterijus
Strategija
Estuarijos atitvėrimas šliuzais Štorminės patvankos užtvara Esamų pylimų sustiprinimas
Finansiniai kaštai
Statybos kaštai (mln. guldenų) 2135 4645 3620
Metinis išlaikymas (mln. guldenų) 10 25 15
  0 0 0
Saugumas
Užliejamos žemės plotas (ha) esant 0,025% štorminės patvankos tikimybei 0 0 400
Techninės rizikos šaltinis Nėra Išplovos Pylimai
Statybos metu užlietos žemės plotas (ha) 430 200 530
Statybos metu užlietos žemės vertė (mln. guldenų) 50 20 60
Statybos metu užlietoje teritorijoje gyvenančių žmonių skaičius 800 360 970
Ekologija
Staigus bentoso biomasės žuvimas (sauso svorio tonos) 11500 4500 4200
Laipsniškas bentoso biomasės žuvimas (sauso svorio tonos) 5050 -8000 300
Sistemos stabilizavimosi laikas (metai) 6.5 6.0 0.0
Bendra biomasė (sauso svorio tonos) 5200 29700 21300
Potenciali bentosu besimaitinančių paukščių biomasė (sauso svorio tonos) 1 9 7
Potenciali žuvimis besimaitinančių paukščių biomasė (sauso svorio tonos) 4 .06 .03
Potenciali midijų biomasė (procentais nuo dabartinio kiekio) 13 90 100
Potenciali austrių biomasė (procentais nuo dabartinio kiekio) 0 90 100
Žuvų nerštaviečių funkcijų išlaikymas (procentais nuo dabartinio ploto) 0 133 73
Žvejyba
Prarandama darbo vietų 199 7 0
Produkcijos nuostoliai (mln. guldenų per metus) 30.3 1.4 0
Bendri žvejybos verslo nuostoliai (mln. guldenų) 89 0 0
Laivyba
Bendras sutaupytų lėšų dydis iki 1999 m. (mln. guldenų) 27.2 8.9 0
Rekreacija
Lankytojų, pasirinkusių kitas poilsio vietas kasmetinis skaičius (tūkst.) 446 88 68
Jūrinių žuvų, tinkamų mėgėjiškai žūklei populiacijos sumažėjimas (%) 75 0 25
Poreikis papildomam jachtų švartavimui 1060 900 0
Poveikis nacionalinei ekonomikai (geriausiais metais)
Darbo vietų skaičius 5800 9000 5700
Importas (mln. guldenų) 110 200 130
Pagamintos produkcijos vertė (mln. guldenų) 580 940 560
Regioninis poveikis
Perkeltų sodybų skaičius -37 0 124
Papildomai sukurtų darbo vietų skaičius geriausiais metais -230 90 290
Papildomai pagamintos produkcijos vertė geriausiais metais (mln. guldenų) -37 13 38

Strategijų tinkamumas vertinant pagal įvairius kriterijus:

  Tinkamiausia strategija Vidutiniškai tinkama strategija Netinkamiausia strategija