Jūs esate: / Rizikos aplinkai vertinimas / RAV samprata

Pasak S. Gerrardo ( Gerrard, 2000 ), yra daugybė būdų sistemiškai įvertinti gamtines grėsmes ir žmogaus veiklos riziką. Krantotvarkos atveju tai būtų arba atskiras tyrimas, arba krantotvarkos planavimo proceso dalis.

Iš esmės bet kokiai rizikos valdymo strategijai būdingi keturi rengimo ir įgyvendinimo etapai: duomenų rinkimas, analizė, įgyvendinimas ir stebėsena.

Svarbiausioms rizikos kranto zonos aplinkai valdymo priemonėms priklauso:

 • potencialių grėsmių ir rizikos šaltinių analizė;
 • racionalus kranto zonos planavimas;
 • inžineriniai krantosaugos veiksmai;
 • galimų nuostolių draudimas;
 • civilinės saugos gebėjimų stiprinimas.

Gera ekologinės rizikos valdymo strategija turi:

 1. nustatyti ir pažinti galimų gamtinių grėsmių ir rizikos kranto zonos aplinkai prigimtį ir mastus, taip pat priežastinius ryšius su žmogaus veikla;
 2. įvertinti stichinių nelaimių daugiametę pasikartojimo tikimybę ir galimus kranto zonos gyventojų, ekosistemų ir nekilnojamojo turto nuostolius, įvykus įvairaus masto stichinėms nelaimėms;
 3. pasiūlyti krantotvarkos priemones, skirtas išvengti ar bent sumažinti stichinių nelaimių ir katastrofų poveikį kranto zonai;
 4. planuoti krantonaudos veiklą saugiausiose pakrantės vietose;
 5. įgyvendinti civilinės saugos priemones, skirtas apsaugoti kranto zonos gyventojus nuo stichinių nelaimių ir katastrofų;
 6. įvertinti visų siūlomų ekologinės rizikos valdymo priemonių kaštus ir naudą;
 7. perkelti jau esamus krantonaudos objektus į saugesnes vietas, atsižvelgiant į grėsmės mastų (pvz., krantų ardymo tempų), objektų kapitalizacijos ir naudingo eksploatavimo laiko santykį;
 8. saugoti visuomenę, ypač pajūrio bendruomenes, nuo rizikingų projektų, galinčių padidinti gamtines grėsmes ir riziką kranto zonos aplinkai, įgyvendinimo kranto zonoje (pvz., nuo atominių elektrinių statybos pakrantėse arba nuo naftos gavybos platformų įrengimo priekrantėse).
 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos