Gamtinių grėsmių Lietuvos kranto zonai sąrašas

(Šaltinis: LRV, 2000 )