Jūsų sąraše turėtų būti:

Teigiamas Neigiamas
Ekonominiai padariniai. Gamtinių zonų išsaugojimas naudingas turizmui ekonomiškai, ypač vertingas ekoturizmui plėtoti (pvz., paukščių ar banginių stebėjimas). Bioįvairovė mažėja, nes pamirštama tokia subalansuota ekonominė veikla, kaip tradicinis žemės ūkis

Žmonių ( turistų ir juos priimančios bendruomenės narių) nuomonės apie išteklius keitimas. Turistai turėtų būti specialiai informuojami ir šviečiami apie išteklių vertę ir svarbą, o bendruomenės nariai turėtų suvokti, kad ištekliai tieisogiai susiję su ekonominė verte.

 

Turistų ir rekreantų perteklius, atsirandantis kartu su dideliais statybų mastais ir infrastruktūros vystymu neigiamai veikia gamtinę ir kultūrinę aplinką ir nuniokota vietovė praranda patrauklumą.
Didesnės finansinės įplaukos leidžia daugiau lėšų skirtiaplinkosapsaugai.

Piknaudžiavimas gamtos ištekliais, kai, pavyzdžiui, vanduo naudojamas nebūtinoms reikmėms. Biologinių buveinių ardymas gali sąlygoti bioįvairovės netekimą. Turizmas gali tapti svarbiu faktoriumi didinančiu įtampą trapioje pakančių aplinkoje.

Turizmo plėtra gali sulaikyti konfliktinę ir prieštaringai vertinamą pramonės irmiesto plėtrą. Tarša atsiranda dėl gamtos ekosistemų pernelyg didelių apkrovų ar nepakankamo tvarkymo.