Jūs esate: / Darnusis turizmas / Subalansuotas turizmas

Subalansuotas turizmas apima socialinę atsakomybę, gamtos tausojimą ir vietinių gyventojų integravimą į turizmo valdymą ir plėtrą. Pasaulinė Turizmo Organizacija (WTO), Pasaulinis Kelionių ir Turizmo komitetas (WTTC) ir Žemės Taryba (Earth Council) tausojamąjį turizmą apibrėžė taip: Tausojamojo turizmo plėtra tenkina dabartinius turistų bei juos priimančių regionų poreikius ir kartu saugo, bei didina ateities galimybes. Yra numatyta, kad ištekliai turis būti valdomi taip, kad ekonominių, socialinių ir estetinių poreikių tenkinime būtų išlaikomas kultūrinis vientisumas, esminiai ekologiniai procesai, biologinė įvairovė ir gyvybės palaikymo sistemos.

Subalansuoto turizmo produktai – tai produktai, kurie funkcionuoja harmonijoje su vietine aplinka, bendruomene, kultūra taip, kad pastarieji tampa naudos gavėjais, o ne turizmo plėtros aukomis.

Atsakingasis turizmas, neintensyvusis turizmas, mažiausio poveikio turizmas ir alternatyvusis turizmas yra sąvokos, kurios turi panašią reikšmę kaip Subalansuotas turizmas. Šiame modulyje jos yra įtraukiamos į „Subalansuoto turizmo“ terminą

Kai kurie faktoriai, suvokiami kaip turizmo pramonės stimulai, artinantys turizmą prie darnios plėtros:

  • Didėjantis aplinkosauginis spaudimas;
  • Augantis sąmoningumas apie galimą išlaidų mažinimą naudojant jautrius išteklius;
  • Turizmo paslaugas teikiančių organizacijų ir operatorių suvokimas, kad aplinkos kokybė yra esminė sąlyga kuriant konkurentabilų produktą;
  • Vyriausybės ir turizmo operatorių įsisąmoninimas, kad turizmo plėtra neigiamai veikia aplinką;
  • Augantis vietinių bendruomenių sąmoningumas dėl galimybių daryti įtaką turizmo politikai.


 

 

Pavyzdys

1970 ir 1980 metais miestas Kalvia (Calvia), esantis Maljorkoje (Ispanija) nukentėjo nuo išteklių pereikvojimo susijusio su pernelyg didelėmis investicijomis į turizmą. Kalvioje buvo imtasi radikalių priemonių (Agenda 21) bendruomenių ir aplinkos atstatymui. Vietinės Agendos 21 įdiegimo procese buvo uždaryta daug ekonomiškai silpnų viešbučių, atstatytas kraštovaizdis, įsteigtos naujos saugomos teritorijos ir įvesti viešbučių kambarių pardavimo ekologiniai mokesčiai. Aplinkosaugos plėtra buvo susieta su visuomenės gamtosauginio suvokimo didinimu, marketingo kampanijomis siekiant pagerinti miesto įvaizdį. Įdėtos pastangos paskatino papildomų darbo vietų sukūrimą ir padidino populiarumą tarp lankytojų.

Šaltinis: Calvià: Local Agenda 21, CalviàŠiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos