Bioróznorodność

 

 

Zarządzanie bioróżnorodnością

Zasady zarządzania bioróżnorodnością
 1. planowanie i koordynacja wysiłków na rzecz ochrony środowiska;
 2. ochrona i przywracanie różnorodności ekosystemów, gatunkowej i genetycznej przy użyciu szerokiej gamy metod in situ i ex situ;
 3. zrównoważone wykorzystanie różnorodności w ramach systemów zarządzania, takich jak leśnictwo,  rybołówstwo i rolnictwo;
 4. sprawiedliwy podział korzyści z bioróżnorodności przy użyciu instrumentów społecznych i ekonomicznych;
 5. zapewnienie podstawy prawnej dla działań w celu ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania;
 6. budowanie ludzkiej i instytucjonalnej zdolności do integracji środków działania w skali bioregionalnej. 
Plany Zarządzania Gatunkami

Klasyfikacja gatunków i plany ich przywrócenia

Zintegrowanie z planami ekonomicznymi i przestrzennymi

 

Przykład: "Plan Akcji Łosoś 1997 - 2010 IBSFC", Rosja
 

"Plan Akcji Łosoś 1997 - 2010” IBSFC (Międzynarodowej Komisji do Spraw Rybołówstwa na Bałtyku), przyjęty i opublikowany jako "Uchwała IV" jest w całości poświęcony poprawie statusu ławic dzikiego łososia. 

Oto problemy dotyczące zasobów łososia w Bałtyku:
- degradacja małych rzek wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w których łososie składają ikrę;
- zbyt wysoki rozwój sztucznej hodowli łososia;
- utrata różnorodności genetycznej w wyniku chowu wsobnego w hydroponice, co prowadzi do choroby M74. 
 

Celem tego planu jest stopniowe osiągnięcie do roku 2010 naturalnej produkcji łososia na poziomie przynajmniej 50% najwyższych szacowanych możliwości rzek, w których występują łososie; gatunek ten powinien też zostać przywrócony do tych rzek, w których potencjalnie może odbywać się tarło. Główne elementy Planu są przedstawione poniżej:

 • łosoś powinien zostać przywrócony do tych rzek, w których potencjalnie może odbywać się tarło;
 • wypuszczanie wyhodowanego narybku i tych na wcześniejszych etapach życia powinno być ściśle monitorowane;
 • tam, gdzie to możliwe, naturalne siedliska łososia powinny zostać przywrócone, a stan istniejących powinien zostać poprawiony;
 • połowy powinny zostać w możliwie największym stopniu ukierunkowane na wyhodowane populacje;
 • państwa przybrzeżne powinny wzmocnić kontrolę i przyjąć ogólnokrajowe działania w celu uzupełnienia planu IBSFC Rekomendacje i uchwały.

 •  
Więcej informacji można uzyskać na stronach:
http://www.rcmc.ru/strategy/forum/bag1/salmon.htm
http://www.ccb.se/ccb/pa07.html
http://www.ibsfc.org/
 

 

BackForward