Rolnictwo i pasterstwo  (w trakcie weryfikacji)

Ma to na celu ochronę różnorodności biologicznej przez przyjęcie ekologicznie zrównoważonych praktyk w zarządzaniu rolnictwem i pasterstwem.