Przyczynianie się do stabilności klimatu

Roślinność wpływa na klimat na poziomach makro i mikro. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że nienaruszony las pomaga w utrzymaniu opadów deszczu w swoim bezpośrednim sąsiedztwie przez ponowne kierowanie pary wodnej ze stałą prędkością z powrotem do atmosfery oraz poprzez efekt dachu, wspomagający turbulencje atmosferyczne. W mniejszej skali roślinność ma łagodzący wpływ na lokalny klimat i może tworzyć całkiem specyficzne mikroklimaty. Od takich mikroklimatów zależy istnienie niektórych organizmów.