Umowy ograniczające prawa właścicieli nieruchomości
 

Umowa taka jest instrumentem prawnym nieodwołalnie zobowiązującym właściciela gruntu do określonych restrykcji w sposobie wykorzystania ziemi na określonej nieruchomości. Właściciel, który może nadal zajmować ziemię, nie otrzymuje żadnych korzyści oprócz możliwych ulg w podatku od nieruchomości (gruntowym). Obowiązek biegnie wraz z nieruchomością i jest wiążący również dla następców prawnych. Beneficjant układu (zwykle jednostka rządowa lub trust ochrony przyrody) może dochodzić swoich praw w sądach.

System ten istnieje tylko w kilku krajach. Na przykład w Australii ustawa o gatunkach zagrożonych oraz ustawodawstwo Nowej Południowej Walii pozwalają prywatnym właścicielom nieruchomości na zawieranie dobrowolnych "umów ochronnych" lub "umów dziedzictwa" z rządem; umowy takie są wiążące dla aktualnych i przyszłych właścicieli ziemskich.