Wartości kulturowe

Kulturowa wartość różnorodności biologicznej dla obecnych i przyszłych pokoleń jest ważnym powodem, aby chronić ją już dziś. Kultury ludzkie ewoluują wraz ze swoim środowiskiem, i ochrona różnorodności biologicznej może być ważna dla tożsamości kulturowej. Środowisko naturalne zaspokaja wiele z potrzeb inspiracyjnych, estetycznych, duchowych i edukacyjnych ludzi wszystkich kultur, teraz i w przyszłości.

Wartości estetyczne naszych naturalnych ekosystemów i krajobrazów przyczyniają się do emocjonalnego lub duchowego kondycji w silnie zurbanizowanych populacjach. Ochrona różnorodności biologicznej niesie również korzyści etyczne. Obecność szerokiej gamy żywych organizmów przypomina ludziom, że są tylko jedną z niezależnych części Ziemi.

Pierwotne relacje z lądem i morzem oraz żyjącymi w nich zwierzętami i roślinami są złożone. Dla tych ludzi ziemia i morze mają głębokie znaczenie duchowe, ekonomiczne, społeczne, ochronne i rekreacyjne. Ochrona różnorodności biologicznej może także przyczynić się do ochrony tubylczej tożsamości kulturowej. Krajobrazy również odzwierciedlają różnorodność kulturową. Cenimy tę różnorodność, ponieważ przyczynia się ona do naszego poczucia przynależności. Jest to źródło naszych różnorodnych sposobów postrzegania rzeczywistości. Krajobrazy obejmowały lokalną historię i inspirowały wyobraźnię różnych ludzi przez tysiące lat.