Zwyczajowe i tradycyjne środki prawne

Na długo, zanim rządy państw zaczęły uchwalać prawa i przepisy dotyczące ochrony bioróżnorodności i wykorzystanie zasobów biologicznych, tradycyjne społeczności na całym świecie już posiadały zróżnicowany i złożony zasób prawa zwyczajowego związanego z tymi zagadnieniami. Przetrwanie tych społeczności zależało od efektywnego systemu gospodarowania zasobami biologicznymi.

Zwyczajowe prawa i systemy prawne są różne w różnych kulturach, ale wszystkie posiadają szereg ogólnych cech, które odróżniają je od "nowoczesnych" porządków prawnych, które rządzą – przynajmniej w teorii – zachowaniami w krajowych systemach prawnych i politycznych. Niektóre wspólne cechy praw zwyczajowych są następujące: