Ekoturystyka

Ekoturystyka ma znaczący i mocno rozpropagowany potencjał wspierania rozwoju gospodarki lokalnej i narodowej, zapewnienia długoterminowego lokalnego zatrudnienia, i generowania nowych funduszy na ochronę przyrody – wszystko to bez naruszania bioróżnorodności. Ale nadmierne wizyty turystów nadal powodują poważne szkody w biologicznie zróżnicowanych i podatnych rejonach, a finansowy i ekonomiczny potencjał ekoturystyki pozostał w większości niezrealizowany.

Chociaż rządy często zapewniają, że celem turystyki jest maksymalizacja dochodów z wymiany walut, zaskakująco niewiele uwagi poświęca się kwestii, czy rządowe przychody z turystyki mogłyby lub powinny być zwiększone poprzez wyższe opłaty. Przynajmniej część każdego zwiększenia przychodów logicznie powinna być reinwestowana w ochronę i zarządzanie zasobami przyrodniczymi i kulturalnymi, które przyciągają turystów, i od których przypuszczalnie zależy podtrzymanie tej branży i towarzyszących jej dochodów z wymiany walut. Poza pewnymi zauważalnymi wyjątkami rządy wydają się być niechętne wobec zwiększania opłat dla gości, ze względu na obawę o odstraszenie pewnej liczby gości i zmniejszenie całkowitej liczby turystów.