Bodźce finansowe

Pierwszym bodźcem powinno być usunięcie bodźców zniechęcających do ochrony, takich jak wysokie podatki gruntowe na "nieużytki" i zniesienie negatywnych bodźców fiskalnych i innych, zniechęcających do tworzenia naturalnych siedlisk. Powinny także zostać wprowadzone bodźce negatywne, zniechęcające do niszczenia zasobów naturalnych. W niektórych systemach prawnych istnieją ulgi lub zwolnienia podatkowe dla właścicieli gruntów, którzy utrzymują obszary naturalne, pod warunkiem, że stosują się oni do wytycznych w zakresie zarządzania. Grunty darowane na potrzeby ochrony przyrody mogą być zwolnione od podatku od czynności prawnych, a ich wartość może być odejmowana od dochodu do opodatkowania. Możliwe są również bezpośrednie dotacje dla właścicieli nieruchomości w zamian za przejęcie i zarządzanie gruntami na potrzeby ochrony przyrody.