Rybołóstwo (w trakcie weryfikacji)

Ma to na celu osiągnięci ochrony różnorodności biologicznej przez przyjęcie praktyk zarządzania na rzecz ekologicznie zrównoważonego rybołówstwa.