Żywność

Egzystencja rodzaju ludzkiego (oraz większości innych organizmów) zależy w znacznej mierze od tego, co biolodzy nazywają producentami pierwotnymi – chodzi głównie o rośliny. Na przestrzeni dziejów ludzkość używała pięciu tysięcy gatunków roślin jako pożywienia, jednak obecnie mniej niż dwadzieścia gatunków żywi większość światowej populacji, a dla przeważającej większości podstawowymi produktami są trzy lub cztery uprawy węglowodanowe. Jedną z ważnych korzyści z ochrony bioróżnorodności jest pula genetyczna dzikich roślin, która jest dostępna w celu rozszerzenia wąskiej bazy genetycznej aktualnie stosowanych roślin uprawnych, zapewniając odporność na choroby, polepszoną wydajność i różnorodną tolerancję środowiskową (Plotkin, 1988; Reid et al., 1989).