Leśnictwo (w trakcie weryfikacji)

Ma to na celu ochronę różnorodności biologicznej poprzez przyjęcie praktyk ekologicznie zrównoważonego zarządzania leśnictwem.