Przyszłe zasoby

Nikt nie zna dokładnej liczby żyjących gatunków. Do dziś naukowcy policzyli i opisali 1.7 miliona żywych organizmów, ale całkowita liczba gatunków na naszej planecie jest szacowana na 5 do 30 milionów. Wraz ze rozwojem wiedzy odkrywane i rozwijane będą nowe zasoby biologiczne służące powiększaniu ludzkiego dobrobytu. Istnieje jasny związek między ochroną różnorodności biologicznej a rozwojem nowych zasobów biologicznych. Relatywnie niewielka ilość gatunków roślin, które są aktualnie uprawiane, było przedmiotem dużej ilości badań i selektywnej hodowli. Wiele obecnie nie w pełni wykorzystywanych roślin uprawnych posiada potencjał, by stać się ważnymi w przyszłości. Dokumentacja wykorzystania roślin przez plemiona pierwotne jest często źródłem pomysłów na rozwój gatunków roślin w celu szerszego wykorzystania i/lub uzyskania korzyści ekonomicznych, i istnieje wiele jeszcze nie odkrytych gatunków roślin, które mogą okazać się przydatne  (Iltis, 1988).

Potencjalne produkty, które mogą pochodzić z zasobów biologicznych, obejmują filtry słoneczne z korali, lekkie i rozciągliwe włókna z jedwabiu pajęczego, i szybko schnące kleje z gąsienic lub wąsonogów  (Beattie, 1991). Mikroorganizmy są ważne w produkcji szerokiej gamy produktów agrochemicznych, białek do pasz dla zwierząt, enzymów i biopolimerów.

Istnieje również potencjał dalszego rozwoju zasobów biologicznych dla celów produkcji naturalnych środków przeciw szkodnikom, podobnych do owadobójczego mikroorganizmu Bacillus thuringiensis, oraz innych przydatnych produktów takich jak tłuszcze i oleje (Plotkin, 1988). Ochrona różnorodności jest również niezbędna dla znalezienia skutecznych organizmów kontroli biologicznej i dla hodowli gatunków odpornych na choroby. Genetyczna inżynieria mikroorganizmów kusi wizją dalszych postępów w produkcji nowych związków i procesów  (Reid et al., 1989).