Globalne ocieplenie (w trakcie weryfikacji)

Globalne ocieplenie reprezentuje poważne i wzrastające zagrożenie dla bioróżnorodności na całym świecie. Wraz ze wzrostem temperatur zmienią się siedliska wielu roślin i zwierząt, pozbawiając ich domów i nisz, do których się przystosowały. Na przykład, motyle *&*&*& mogą stracić swoje zimowe siedliska w górach Meksyku, a niedźwiedzie polarne mogą zostać odczuć skutki zaniku życia morskiego. Wiele gatunków nie będzie w stanie wystarczająco szybko migrować, aby nadążyć za przesuwającymi się granicami siedlisk. W rezultacie wiele gatunków może wyginąć, a ekosystemy na całym świecie staną się "poszarpane".

Naukowcy szacują, że do 60% siedlisk północnej półkuli może zostać dotkniętych globalnym ociepleniem. Siedliska w całych Stanach Zjednoczonych, od świerkowych i jodłowych lasów Maine do namorzynowych bagien Florydy, ulegną dramatycznym przemianom.

Wielu obserwatorów wskazuje na rosnącą liczbę dowodów nie tylko na to, że jest ono realne, i że jest skutkiem działalności człowieka, ale również na to, że już ma ono wpływ na gatunki i siedliska. Według Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA:
ˇ las subalpejski wtargnął na wysokie łąki alpejskie w Parku Narodowym Olympic;
ˇ lasy namorzynowe wymierają w regionie Karaibów;
ˇ obszary występowania gatunków morskich przesuwają się na północ wzdłuż wybrzeża Pacyfiku;
ˇ w ciągu ostatnich 25 lat niektóre populacje pingwinów zmalały o 33 procent w niektórych częściach Antarktyki.