Wiedza tradycyjna

Ludy tubylcze, posiadające historyczną ciągłość praktycznego wykorzystania zasobów, często posiadają cenną wiedzę o zachowaniu złożonych systemów ekologicznych w ich sąsiedztwie. Tam, gdzie ludy lokalne były przez długi czas zależne od lokalnych środowisk w celu zapewnienia zasobów, tam często mają one udział w ochronie bioróżnorodności. Ich praktyki w zakresie ochrony bioróżnorodności powstały przez długotrwałe stosowanie metody prób i błędów. Najlepszym sposobem ochrony tej wiedzy jest promowanie systemu zarządzania zasobami opartego na lokalnej społeczności lokalnych ludów.