Wprowadzanie nowych gatunków

Lista gatunków, które już zostały wprowadzone np. do Morza Bałtyckiego jest bardzo długa (około 70 gatunków), a w wielu przypadkach nowo przybyłe gatunki zastępują całe zbiorowości denne, jak zachodnioatlantycki gatunek wieloszczetów Marenzelleria viridis. (http://www.ku.lt/nemo/mainnemo.htm )