Intruzja w siedliska

Bezpośrednie skutki wchodzenia ludzi do ekosystemów mogą wpływać na gatunki na różne sposoby. Oto niektóre przykłady:

Na skutek zwykłego spacerowania ludzi po wydmie pokrytej roślinnością młode pędy rzadkich roślin mogą zostać stratowane, gniazda ptaków lęgnących się ziemi zniszczone, a jaja zgniecione. Sama obecność ludzi, którzy zwykle zachowują się głośno i nie są świadomi faktu, że zakłócają lokalną przyrodę, może spowodować, że ptaki boją się podejść do gniazd, aby nakarmić swoje potomstwo, co może spowodować śmierć piskląt.

Analogicznie pływanie kajakiem lub zabawy w płytkiej wodzie może zakłócać życie i nękać kaczki, i inne ptaki, które gnieżdżą się w roślinności po stronie wody.

W głębszej wodzie nurkowanie może prowadzić do zniszczeń w podmorskich siedliskach, takich jak łąki trawy morskiej, które mieszczą skrzek licznych gatunków ryb, również tych wykorzystywanych komercyjnie. Jedno uderzenie płetwy nurka może zerwać z liści trawy morskiej tysiące jaj śledzi, powodując ich upadek na dno i śmierć.

Wszystkie te działania zwiększają wysiłek, jaki pojedyncze osobniki muszą podejmować dla utrzymania lub odtworzenia populacji. Zatem zmniejsza się prawdopodobieństwo przetrwania potomstwa. Powoduje to zubożenie bioróżnorodności.