Utrata siedlisk

Przyczyny utraty siedlisk mogą przyjmować wiele postaci, na przykład: Przykład: region Dalyan w Turcji

Centaurea tchihatchewii. Ten atrakcyjny gatunek chabrów jest endemiczny w pewnych regionach środkowej Anatolii. Rodzaj Centaurea jest w Turcji bogato reprezentowany przez 170 gatunków, z których 110 jest gatunkami endemicznymi. Ten gatunek, charakteryzujący się osobliwymi, lejkowatymi kwiatami krańcowymi, jest unikatowy w obrębie rodzaju.

Region Dalyan jest drugim co do znaczenia miejscem lęgowym żółwi morskich na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Co więcej, jest to jeden z największych regionów podmokłych w Turcji, obejmujący laguny, jezioro i naturalne kanały wodne. Region ten jest położony w zachodniej części tureckiego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Na plaży w Iztuzu rozpoczęto budowę hotelu. Tureckie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody podjęło natychmiastowe działania i rozpoczęło kampanię przeciwko budowie tego hotelu, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Budowa hotelu została wstrzymana w 1988 roku, a region Dalyan został ogłoszony pierwszym specjalnym obszarem chronionym w Turcji.

W latach 1990-1993 Biuro Informacji Przyrodniczej działało na rzecz podnoszenia świadomości lokalnych i zagranicznych turystów przybywający do regionu w zakresie wykorzystania plaży i żółwi morskich.