Utrzymanie ekosystemów

Relacje w ekosystemach przypominają sieć połączeń od jednej żywej istoty do wielu innych istot żywych i rzeczy martwych. Pozwalają one nie tylko na przetrwanie, ale również utrzymują równowagę pomiędzy istotami żywymi i zasobami (takimi jak żywność i schronienie), które są im potrzebne do przetrwania. Roślinność jest niezbędna do utrzymywania odpowiednich poziomów wody i wilgotności oraz do utrzymywania równowagi między tlenem a dwutlenkiem węgla w atmosferze. Ze względu na złożony charakter relacji wewnątrz ekosystemu usunięcie lub zakłócenie jednej części ekosystemu może zaburzyć funkcjonowanie wielu innych jego elementów. Nasza wiedza o tych relacjach jest niepełna, zatem rezultaty takich zaburzeń są w pewnym stopniu nieprzewidywalne.

Utrzymywanie naturalnych siedlisk pozwala ekosystemom funkcjonować na szerszym obszarze. Naturalne siedliska stanowią schronienie dla żerujących populacji ptaków i innych drapieżników, które pomagają w kontrolowaniu owadów-szkodników na obszarach rolniczych, redukując w ten sposób potrzebę i koszty sztucznych środków kontroli. Ptaki i owady nektarolubne, które wylęgają się i żywią w naturalnych siedliskach, mogą przemieszczać się na pewne odległości i zapylać uprawy i lokalną florę na przyległych obszarach.