Zarządzanie wpływem turystyki na bioróżnorodność

Turystyka stała się jedną z największych dziedzin działalności gospodarczej na świecie. Szybki rozwój turystyki spowodował przyrost infrastruktury, zwiększył zanieczyszczeń, nałożył niemożliwe do podtrzymania żądania na lokalne środowiska i wywarł niekorzystny wpływ na bioróżnorodność. W wielu obszarach przybrzeżnych, na przykład, wielopiętrowe hotele ciągną się kilometrami wzdłuż plaż, które nie tak dawno mogły być różnorodnymi siedliskami nadbrzeżnego lasu, namorzynów, zagonów trawy morskiej i raf koralowych. Wielkie wyzwania minimalizacji wpływu "turystyki masowej" na bioróżnorodność dotyczą problemów takich jak oczyszczanie ścieków w obszarach przybrzeżnych, wybór lokalizacji dla hoteli, zanieczyszczenia spowodowane dużymi ilościami autobusów turystycznych, wpływem nurków, problemy ekologiczne stwarzane przez pola golfowe, oczyszczanie ścieków dużych hoteli i ośrodków wypoczynkowych, itp.