Prawodawstwo krajowe

Wszystkie kraje posiadają oficjalne systemy prawne i prawie wszystkie posiadają prawodawstwo, politykę i procedury prawne, które zawiadują ochroną, wykorzystaniem i zarządzaniem zasobów naturalnych, włączając w to zasoby żywe. Środki te są bardzo różne w poszczególnych krajach, i często wewnątrz samych krajów, gdzie jurysdykcja i władza nad zasobami naturalnymi jest dzielona z regionalnymi i lokalnymi administracjami. Istnieją jednak szerokie kategorie środków prawnych, o charakterze regulacyjnym i nie-regulacyjnym, mające na celu wspomaganie zrównoważonego użycia i ochrony bioróżnorodności.