Przechowywanie i przetwarzanie składników odżywczych

Ekosystemy spełniają bardzo ważną funkcję w przetwarzaniu i powtórnym użyciu składników odżywczych. Te składniki to te elementy atmosfery i gleby, które są konieczne do utrzymania życia. Różnorodność biologiczna jest w tym procesie niezbędna. Rośliny pobierają składniki pokarmowe z gleby i powietrza, i składniki te tworzą podstawę łańcuchów pokarmowych, z których korzysta wiele innych różnych form życia. Z kolei status odżywczy (nutrient status) gleby jest uzupełniany przez martwą lub wydalaną materię, która jest przetwarzana przez mikroorganizmy; zapewnia to następnie pokarm innym gatunkom, takim jak dżdżownice, które również mieszają i spulchniają glebę, i ułatwiają dostęp do składników odżywczych.