Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych

Nadmierna eksploatacja prowadzi w niektórych wypadkach do wyczerpania zasobów, szczególnie przy nadmiernej wycince lasów, połowach i polowaniu. Można to po części tłumaczyć przeludnieniem niektórych obszarów na Ziemi i nieustannie rosnącym zapotrzebowaniem na te zasoby oraz rozwojem handlu międzynarodowego.

Wycinka na skalę przemysłową do produkcji drewna i innych wyrobów, niszczy każdego roku (w całości lub częściowo) miliony akrów lasów wraz z ich środowiskiem, gdzie żyje mnóstwo unikalnie przystosowanych gatunków. Nadmierne połowy doprowadziły kilka gatunków ryb do skraju wyginięcia i zmniejszyły ogólne zróżnicowanie życia morskiego. Zbyt intensywne polowanie i nielegalny handel zagrożonymi gatunkami to główne zagrożenie dla ich przetrwania. Występuje to nawet w krajach wysoko rozwiniętych, tak jak to ma miejsce w USA. Na przykład, żółwie lądowe w USA są nielegalnie zbierane i eksportowane jako zwierzęta domowe; giną rocznie dziesiątkami tysięcy. Te gatunki reprodukują się bardzo powoli i w niektórych populacjach kłusownictwo doprowadziło do sytuacji, gdzie za mało jest nowo wyklutych żółwi, by zrekompensować śmiertelność wśród dorosłych.