Nadmierne wykorzystanie gatunków występujących w ławiskach (w trakcie weryfikacji)

Do chwili obecnej, kilkanaście gatunków, które były najbardziej popularne przez ostatnie kilkaset lat, stało się gatunkami rzadkimi i zagrożonymi. Podobnie jak rekinek psi (scyliorhinus canicula), na wielu obszarach mórz Północnego Atlantyku śledź, dziki łosoś i kilka jeszcze innych gatunków nie ma już prawie żadnego ekonomicznego znaczenia. Nawet jeśli istnieją jeszcze jakieś kwoty połowowe tych gatunków, to ich wielkość spada z roku na rok.
Nie tylko ryby, ale również bezkręgowce i glony morskie są zagrożone przez ludzi. W wielu krajach mieszkańcy zbierają bezkręgowce wzdłuż wybrzeży. W pobliżu miast i osad, przybrzeżne populacje mogą zostać po prostu ‘zjedzone do ostatka’.