Rozkład i absorpcja zanieczyszczeń

Ekosystemy i procesy ekologiczne odgrywają znaczącą role w rozkładzie i absorpcji wielu trucizn wytwarzanych przez ludzi i ich działalność. Można w to wliczyć ścieki, śmieci i wycieki oleju. Składniki ekosystemów, od bakterii po wyższe formy życia, mają swój udział w procesach neutralizacji i asymilacji. Nadmierne ilości jakiekolwiek trucizny mogą jednak zagrozić integralności ekosystemów i ich biotopom.

Niektóre ekosystemy, szczególnie na mokradłach, posiadają cechy szczególnie predysponujące je do neutralizacji i absorpcji trucizn. Naturalne i sztuczne mokradła używane są do filtrowania ścieków, by pozbyć się nadmiarów składników odżywczych, metali ciężkich i zawiesin cząstek stałych, zmniejszyć zapotrzebowanie biochemiczne tlenu i zniszczyć potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy.