Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie lub też zatrucie gleby, wody i atmosfery w wyniku nadmiernego wykorzystania nawozów sztucznych i pestycydów w rolnictwie, i na skutek pewnych ludzkich działań, szczególnie związanymi z przemysłem. Oto przykłady wpływu zanieczyszczenia na różnorodność (Naturopa, 1996):