Przepisy i zapobieganie zanieczyszczeniu morskiemu

Dla celów regulacyjnych, zanieczyszczenia w środowisku morskim dzielą się na dwie kategorie: składniki odżywcze i substancje toksyczne. Polityka wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska morskiego może być podzielona na trzy główne podejścia do zagadnienia: Określenie dopuszczalnych poziomów czy standardów dla toksycznych związków chemicznych jest zawsze kontrowersyjne. Określa się je jako próbę naukowego zdefiniowania, ile zanieczyszczenia może wytrzymać system morski czy oceaniczny, zanim zostanie poważnie uszkodzony. Ten limit, określany jako "zdolność asymilacyjna", jest oparty na przekonaniu, że zanieczyszczenia nie są szkodliwe przy niskich poziomach i że istnieje próg stężenia dla każdego związku chemicznego, poniżej którego nie zostaje wyrządzona szkoda. To podejście z reguły nie bierze pod uwagę addytywnych i synergicznych efektów rozmaitych zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł.