Wzrost populacji a wykorzystanie zasobów (w trakcie weryfikacji)

Obecna liczba ludzi na świecie to sześć miliardów ludzi; rośnie ona każdego dnia. Podstawowa ludzkie zapotrzebowanie na czystą wodę, pożywienie i paliwo stwarza bezprecedensowy nacisk na nasze globalne i lokalne ekosystemy. Rośnie popyt na dobra materialne i usługi, daleko przekraczające poziom niezbędny do przeżycia. Gdy narody dążą do podniesienia poziomu materialnego, wygód i ułatwień, to nacisk na bioróżnorodność i zasoby naturalne będzie tylko rosnąć.