Procedury ochrony bioróżnorodności

Istnieje kilka procedur służących zarządzaniu wpływem ludzkiej działalności na bioróżnorodność:

Oceny wpływu na środowisko są strategicznie istotnymi instrumentami prawnymi służącymi ochronie bioróżnorodności, szukają one bowiem dróg uniknięcia problemu nim jeszcze projekty zostaną wprowadzone w życie. Powinno się je stosować w przypadku strategii, programów i planów sektorowych i zagospodarowania ziemi, szczególnie rozwoju dolin rzek, leśnictwa i planowania przestrzennego. Na poziomie projektu bywa często zbyt późno, by zapobiec poważnej szkodzie, jeśli ten projekt jest już częścią przyjętego planu czy programu.