Rezerwaty i dzierżawy prywatne

W wielu krajach, ziemie prywatne i państwowe posiadają ogromną wartość, biorąc pod uwagę bioróżnorodność. Podczas gdy strategie dotyczące obszarów chronionych kojarzy się automatycznie z ziemiami będącymi we własności państwa i zarządzaniem nimi, to ziemie prywatne i państwowe mogą być zarządzane jednocześnie, w celu ochrony bioróżnorodności i wygenerowania korzyści ekonomicznych. Prywatne rezerwaty i dzierżawa prywatnych ziem w celu oddania ich pod zarząd publiczny to dwa przykłady takiego działania. Rezerwaty będące własnością prywatną pokazują, jak sektor prywatny może zostać włączony do strategii ochrony i zrównoważonego rozwoju.