Ochrona zasobów wodnych

Naturalna roślinność pomaga w utrzymaniu cykli hydrologicznych, reguluje i stabilizuje odpływ wody, i działa jak bufor w ekstremalnych wypadkach, takich jak powódź czy susza. Usunięcie roślinności powoduje między innymi zamulenie rzek, utratę możliwości poboru wody i jej jakości, oraz degradację środowiska wodnego. Roślinność pomaga również regulować poziom wód gruntowych, zapobiegając procesowi zasalania, który dotyka wiele obszarów rolniczych i naraża na poważne koszty. Tereny podmokłe i lasy działają jak systemy oczyszczające, podczas gdy namorzyny przechwytują muł, zmniejszając niekorzystny wpływ na ekosystemy morskie.