Rekreacja i turystyka

Bioróżnorodność to również ważne źródło wypoczynku. To podstawa turystyki i wszystkich form rekreacji, które są coraz powszechniejsze w środowiskach naturalnych i stanowią często główne źródło dochodów miejscowej ludności. Walory estetyczne takich obszarów są często całkiem różne, w dużej mierze w wyniku dużej różnorodności biologicznej na tym kontynencie.
Ludzie cenią sobie te rejony z różnych powodów. Dzikie zwierzęta, naturalne środowisko i krajobraz są wykorzystywane w filmie, fotografii czy literaturze, popularne jest obserwowanie ptactwa, to miejsca studiów ekologicznych i innych naukowych przedsięwzięć (McNeely, 1988).