Środki regulacyjne

Władze lokalne są wyposażone we ‘władzę policyjną’ w ramach ograniczeń określonych przez konstytucję, służącą ochronie interesu publicznego. Dysponując taka władzą, można ustanawiać prawa i regulacje mające na celu zakazanie lub ograniczenie określonej działalności, stworzyć procedurę wydawania pozwoleń, lub wymagać uprzedniego powiadomienia o proponowanej działalności czy projektach. Jak dotąd, te możliwości były dotąd używane w związku z ochroną konkretnych gatunków lub obszarów, a ostatnio pewnych typów środowisk lub elementów krajobrazu.