Procesy regulujące i czynności szkodzące bioróżnorodności

Wiele procesów i praktyk, takich jak użycie chemikaliów w rolnictwie, czy wprowadzanie nowych gatunków na dany obszar, może mieć daleko idące negatywne skutki dla bioróżnorodności. Jednakże niewiele z tych procesów podlega regulacjom. Większość metod regulacyjnych w ochronie przyrody raczej kładzie nacisk na ograniczenie pewnych działań na ograniczonym obszarze. Procesy, które są regulowane, z reguły dotyczą użycia pestycydów i wprowadzanie nowych gatunków. Nowe prawodawstwo dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów służy ochronie ludzi, zwierząt hodowlanych i plonów, jak również bioróżnorodności.

Inna działalność, która jest obecnie regulowane to użycie trawlerów i sieci dryfujących, jak również działalność na otwartym powietrzu: na przykład jeżdżenie samochodami poza drogami, wspinaczka górska i tworzenie pól golfowy. Kontrole wprowadza się z reguły tylko wtedy, gdy szkody wywołane przez dana działalność są nie do przyjęcia dla opinii publicznej, ale proponowane ograniczenia w nieunikniony sposób zderzają się z interesami grupowymi. Metody służące określeniu i zarządzaniu procesami i działalnością, która może wywołać poważne szkody bioróżnorodności, muszą być zatem rozwijane, nim staną się zbyt ‘zastałe’.