Regulacja wykorzystania obszarów chronionych

Na terenie tych obszarów, większość możliwej działalności jest zabroniona lub ograniczona, by zapewnić długotrwałą ochronę kluczowych ekosystemów. Istnienie obszarów chronionych nie może być w pełni zagwarantowane przez prawo, ponieważ równie dobrze następny przepis może zlikwidować park czy rezerwat. Rozwiązanie obszaru chronionego może okazać się trudniejsze, niż jego ustanowienie, poprzez zastosowanie szczególnych ograniczeń proceduralnych.
Integralność obszaru chronionego może być osiągnięta poprzez własność publiczną lub przez przepisy regulujące.
Istnieją dwa sposoby zarządzania obszarem chronionym: zarządzanie zcentralizowane i zdecentralizowane. Zarządzanie zdecentralizowane jest bardziej powszechne tam, gdzie obszar chroniony występuje na ziemiach prywatnych czy też samorządowych. Zarządy mają na celu reprezentowanie wszystkich interesów i składają się z urzędników państwowych i przedstawicieli miejscowych władz, instytucji naukowych, ekologicznych organizacji pozarządowych, właścicieli ziem i miejscowego biznesu.
Prawodawstwo musi umożliwić ustanowienie różnych stref wewnątrz obszarów chronionych i sporządzenie podstawowych zasad i ograniczeń obowiązujących w każdej ze stref.