Ochrona prawna reprezentatywnych typów siedlisk

Wiele krajów wymaga zezwoleń na działalność szkodliwą dla różnych typów środowiska naturalnego, takich jak tereny podmokłe (kilka krajów), namorzyny (Brazylia i Wenezuela), roślinność terenów podmokłych (wiele krajów), jaskinie (Austria, Węgry i północne Wlochy) i tak dalej. Niektóre przepisy obejmują ochroną specyficzne elementy krajobrazu, jak na przykład żywopłoty. Istnieją umowy międzynarodowe, które mają na celu ochronę międzynarodowej sieci ekosystemów terenów podmokłych (Konwencja RAMSAR, Konwencja Dziedzictwa Światowego).