Badania, edukacja i monitorowanie

Wciąż można się wiele nauczyć, co do tego, jak lepiej wykorzystać zasoby naturalne, jak utrzymać bazę genetyczną zbieranych zasobów biologicznych, i jak przywrócić do życia zniszczone ekosystemy. Obszary naturalne to doskonałe żywe laboratoria, które mogą służyć porównaniu z obszarami o innym systemie użytkowym i do przeprowadzenia badań dotyczących zagadnień ekologii i ewolucji. Nienaruszone środowiska są niezbędne w pewnych metod badawczych, zapewniając warunki kontrolne, w stosunku do których można porównać i ocenić zmiany zachodzące na obszarach zarządzanych na różne sposoby. Mikroorganizmy, które odgrywają kluczową rolę w wielu ekosystemach, umożliwiły dokonanie znaczącego postępu w dziedzinie przemysłu spożywczego.