Odtwarzanie i łagodzenie

Chociaż najbardziej pożądanym byłoby chronić przybrzeżne ekosystemy morskie w ich naturalnym stanie, to wiele z nich już teraz zostało zniszczonych lub będzie zniszczonych, zanim zaczną być chronione. Dla tych ekosystemów jedną z możliwości jest odtworzenie. Zanim przywrócone zostaną żywe organizmy, konieczne jest przywrócenie fizycznych i chemicznych aspektów ekosystemu do stanu, który pozwoli na utrzymanie pożądanej zbiorowości. Wysiłki na rzecz odtworzenia mogą koncentrować się na pojedynczych gatunkach lub na całych ekosystemach. Ta druga możliwość jest zwykle osiągana przez wprowadzanie nowych populacji gatunków, które zapewniają fundamentalną strukturę ekosystemu i podstawę łańcucha pokarmowego, takich jak trawa bagienna, trawa morska czy korale, i liczenie na to, że reszta społeczności sama się odtworzy. Takie wysiłki zwykle kończą się ograniczonymi sukcesami.