Turystyka i rekreacja (w trakcie weryfikacji)

Ma to na celu ochronę różnorodności biologicznej poprzez przyjęcie ekologicznie zrównoważonych praktyk zarządzania w turystyce i rekreacji.