Odbudowa po nieprzewidywalnych zdarzeniach

Utrzymywanie zdrowych ekosystemów zwiększa szanse odbudowy populacji roślin i zwierząt po nieprzewidywalnych, katastrofalnych zdarzeniach, takich jak pożary, powodzie i huragany, oraz po klęskach żywiołowych spowodowanych przez człowieka. W przypadku nieodpowiednio chronionych lub izolowanych populacji oraz zdegradowanych ekosystemów odpowiednio szybki powrót do poprzedniego stanu jest mniej prawdopodobny. Fauna i flora może zostać z niewielką bazą genetyczną, prawdopodobnie mało żywotną, co może prowadzić do wyginięcia.