Bioróżnorodność

 

 

Wnioski


To koniec tego modułu i czas na małe podsumowanie. 
  • Bioróżnorodność to koncepcja pozbawiona ogólnej definicji. Z reguły używa się jej w kontekście, który kładzie nacisk na nasze żyjące środowisko i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
  • Bioróżnorodność może być podzielona na wiele rodzajów, jak różnorodność środowiskowa, gatunkowa czy genetyczna.
  • Zintegrowane podejście używane w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi jest odpowiednią metodą radzenia sobie z zagadnieniem bioróżnorodności. 
  • Potrzeby i korzyści bioróżnorodności są wielorakie. Tutaj koncentrujemy się na potrzebie zrównoważonego rozwoju i odpowiedniego użycia zasobów przybrzeżnych.
  • Utrata bioróżnorodności i ochrona bioróżnorodności to koncepcje, które dają mocne oparcie zarządzaniu bioróżnorodnością. 
  • Zarządzanie bioróżnorodnością to skomplikowane zagadnienie, które wymaga zaangażowania wielu różnych partnerów, od organizacji rządowych do firm prywatnych, organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Oprócz tego ogólnokrajowe (międzynarodowe) zaangażowanie, prawodawstwo i przestrzeganie prawa oferuje ramy niezbędne do promowania i utrzymywania bioróżnorodności. 
     
 
 

 

BackForward