Bioróżnorodność

 

 

Ochrona bioróżnorodności

Trudno jest oszacować wartość ochrony i utrzymania bioróżnorodności w sposób obiektywny, ponieważ ocena zależy bardzo mocno od punktu widzenia oceniającego. Niemniej jednak poniżej podano trzy ogólne przyczyny, przemawiające za odpowiednią ochroną bioróżnorodności:
 1. Z utylitarnego punktu widzenia najbardziej interesujące jest wykorzystanie (elementów) bioróżnorodności jako zasobu biologicznego. Bioróżnorodność jako taka pozwala nam po prostu na rozwój dochodowej działalności gospodarczej. 
 2. Co więcej, wybór za ochroną bioróżnorodności jest wyborem za naszym własnym środowiskiem. Jednostki ludzkie są częścią systemu ekologicznego, i dlatego powinny szanować ten system. 
 3. Wartość bioróżnorodności może być wreszcie scharakteryzowana w sposób estetyczny, wewnętrzny i etyczny. Sposób, w jaki natura inspiruje i jest czczona przez malarzy, poetów i muzyków, dać świadectwo naszemu przywiązaniu do tych nieuchwytnych wartości. 

 4.  
Wyzwania ochrony bioróżnorodności 
 • Ekonomiczne - włączające bioróżnorodność do makroekonomicznych wskaźników dla krajów, ekonomiczne aktywa bioróżnorodności

 • a) jako wartości rzeczywistej (inżynieria medyczna i genetyczna);
  b) dochód dla aktywności - ekoturystyka, koszt odtworzenia zniszczonej bioróżnorodności; 
 • Zarządzanie - tworzenie partnerstwa przez angażowanie organizacji rządowych, komercyjnych, pozarządowych, marynarki wojennej i wojska, lokalnej ludności i opinii publicznej.
 • Prawodawstwo - uwzględnienie aspektów bioróżnorodności we wszystkich związanych przepisach prawnych, wyznaczenie prawnego wsparcia dla ochrony bioróżnorodności.
 • Naukowe - formalizacja procedury decyzyjnej, poszukiwanie wskaźników bioróżnorodności, kataster (rejestr) bioróżnorodności, rozwój monitoringu. 

 

BackForward