Bioróżnorodność

 

 

Środki ochrony

Jednym z głównych zagadnień zarządzania bioróżnorodnością jest ochrona specjalnych, lub inaczej krytycznych siedlisk przybrzeżnych, wliczając w to płytkie zbiorniki wodne, takie jak słonawe wody ujść rzek oraz plaże. 

Choć skupienie się na indywidualnych typach siedlisk czy gatunkach jest przydatne i praktyczne, nie można zapominać, że istnieją one tylko jako elementy składowe szerszych systemów przybrzeżnych. Stopień skomplikowania systemów biotycznych i wzajemne relacje ich składników wymagają, aby każdy ekosystem wód przybrzeżnych był zarządzany właśnie jako system. Ani zarządzanie cząstkowe, ani zajmowanie się tylko pojedynczymi składnikami czy gatunkami nie przyniesie pełnego sukcesu.
 

Istnieje wiele środków ochrony służących zapewnieniu ochrony bioróżnorodności w strefach przybrzeżnych, w tym m.in.:

Przykład edredonu na Morzu Białym w Rosji

Edredon to szeroko występujący duży gatunek kaczki. W wyniku polowań i zjadania przez ludzi jaj tego ptaka, zniknął on prawie zupełnie z wybrzeży Morza Białego. 

Od 1930 roku duża część wybrzeży Zatoki Kandałaksza wraz z około stu wysepkami na Morzu Białym została ogłoszona obszarem ścisłej ochrony. Polowanie, łowienie ryb, a nawet odwiedzanie tych rejonów jest zakazane lub ściśle regulowane w celu ochrony kaczek w okresie wychowywania piskląt, także przez kilka następnych tygodni, gdy młode kaczki dorastają. 

W obecnej chwili, populacja edredonu na Morzu Białym wynosi około 5000-8000 sztuk. To więcej, niż na początku XX wieku.
 

Przykład: nadużywanie zasobów naturalnych (woda)

Jezioro SEYFE, Turcja

Wprowadzenie 

Jezioro Seyfe w środkowej Anatolii, regionie Turcji, położne jest 220 km od Ankary i 30 km od miasta Kirsehir. Powierzchnia połowów na Seyfe wynosi 152 200 hektarów.

W latach 60-tych i 70-tych podjęto kilka prób wysuszenia jeziora w celu uzyskania ziemi pod uprawę. Jednak jezioro i mokradła zostały zabezpieczone przed tymi działaniami.

Jezioro i otaczające je 10 700 hektarów ziemi zostało ogłoszone "Obszarem Przyrody Chronionej". Zgodnie z Konwencją Ramsar, ogłoszoną w 1994 roku, obszar ten ma być objęty ochroną ze względu na swe przyrodnicze i ekologiczne walory.

Główne zagadnienia:

Środowisko jeziora ma bogatą florę i faunę. Najważniejszym składnikiem fauny jest ptactwo wodne, w sumie 187 różnych gatunków. Liczba ptaków wzrasta zimą i w czasie okresów migracji osiąga 100 000 sztuk. Obszar jeziora jest ważnym żerowiskiem dla tych zwierząt, z których niektóre mają status gatunków zagrożonych wyginięciem.

Płytkie cieki wodne ze świeżą i słoną wodą, mokradła i obszary stepowe sprawiają, że region ten jest niezwykle zróżnicowany biologicznie
 


 

BackForward